Beekdal

Het beekdallandschap ligt in de lage delen van de dekzandruggen.

Langs de beeklopen van de Berkel, de Onderlaatsche Laak en de Vierakkersche Laak is een open gebied ontstaan met her en der boomsingels en broekbosjes. Het is een nat gebied met vooral hooi- en weilanden. De bebouwing staat vooral op de overgang van het beekdal en, bij de Berkel, van het enken- of kampenlandschap.

Ontwatering van het gebied

Door sterke ontwatering verminderde het natte karakter. Daardoor werden de gronden geschikter voor gemengd agrarisch gebruik. De beeklopen zijn veelal rechtgetrokken en de houtsingels gerooid. Hierdoor is de samenhang tussen de verschillende elementen vaak sterk verminderd.

Lange zichten

Parallel aan de Berkel ligt het rivierdal met een strokenverkaveling, haaks op de rivier en met dalvormige laagtes. Op de overgangen van het beekdal naar de aangrenzende landschappen zijn enkele landgoederen. Lange zichten over de open gras- en hooilanden bepalen hier het beeld, soms afgewisseld met broekbosjes aan de rivier en/of beek. Langs de Lage Lochemseweg liggen groene erven.