Bos en landgoederen

De bossen liggen op de hogere gelegen dekzandvlaktes en –welvingen in het oosten van de gemeente.

Deze hogere gronden waren in het verleden in gebruik als heidevelden met aan de randen kleinschalige kampontginningen. Later zijn deze gronden vanuit de landgoederen vaak omgevormd naar bos, nodig voor houtproductie.

Een deel kenmerkt zich als een parkachtig landschap met in het noorden de bossen- en lanenstructuur van landgoed ’t Velde. Bebouwing en landschap vormen hier een eenheid, met statige huizen, lange lanen en grote bosgebieden.