Oeverwal, rivierduin

De rivierduinen zijn de hogere delen in het IJsseldal en zijn zandige afzettingen door wind.

We vinden ze bij Bronsbergen, onder diverse wijken (Hoge West, Ooyerhoek, Deventerwegkwartier) en onder de binnenstad van Zutphen. Van oudsher werd op de hogere delen langs de rivier gewoond. Het landschap is halfopen. Het ziet er heel anders uit dan het zeer open landschap van de uiterwaarden.

Landschap raakte versnipperd

Op de oeverwal/rivierduinen vond een mix van akkerbouw, veeteelt en fruitteelt plaats. Door uitbreidingen van de stad en het toevoegen van stedelijke functies raakte het landschap sterk versnipperd. Het kleinschalige karakter van de rivierduinen is verdwenen.

Rivierduin

Het gebied Bronsbergen is gevormd als uiterwaardengebied. De IJssel wordt hier begrensd door een hoge rivierduin. Tussen Bronsbergen en Vierakker ligt een laagte. In de tijd dat de Baakse overlaat nog functioneerde, trad hier regelmatig wateroverlast op.

Oeverwallen

Bij Bronsbergen heeft de IJssel zijn bedding steeds verlegd. Hierdoor ontstond een patroon van parallel lopende ruggen (oeverwallen) en laagten. De beplanting op deze ruggen maakt dit waardevolle landschappelijke kenmerk goed herkenbaar.

Doordat de IJssel steeds verder naar het oosten ging stromen, werd het rivierduin bij Bronsbergen tijdens de middeleeuwen steeds kleiner.

Oorspronkelijk had het landschap hier een besloten karakter. De aanleg van het recreatiepark Bronsbergen – in de laagte tussen Bronsbergen en de hogere gronden van Vierakker – heeft de oorspronkelijke kleinschaligheid aangetast.