Uiterwaarden

Het uiterwaardenlandschap ligt in de laagten van het IJsseldal.

Langs de IJssel is in de afgelopen 3 eeuwen een open en grootschalig landschap ontstaan. Op sommige plaatsen zijn boomsingels aangelegd van (knot)wilgen of is spontaan wilgenbos opgeschoten. Het is een van oorsprong nat gebied met voornamelijk hooi- en weilanden.

In de middeleeuwen was de IJssel er veel actiever en breder. De rivier meanderde in het huidige uiterwaardenlandschap. In 1357, 1407 en 1604 is de IJssel door kanalisatie versmald. Dit bepaalde de huidige loop van de IJssel en de vorming van het uiterwaardenlandschap zoals wij het nu kennen.