Onderwijs, cultuur, sport

 • Scholen in Zutphen en Warnsveld

  In de digitale gemeentegids vindt u een opsomming van alle scholen (basisscholen, voortgezet en beroepsonderwijs) in Zutphen en Warnsveld.

 • Hulpwijzer zorg en inkomen

  Wij zijn verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste hulp.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind.

 • Leerplicht

  Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leer- en kwalificatieplicht gelden voor alle minderjarigen die in Nederland wonen.

 • Jeugdteam

  Bij de jeugdconsulenten van ons Jeugdteam kunt u terecht met vragen of advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

 • Stedelijke musea

  Zutphen heeft 2 stedelijke musea: Het Henriëtte Polakmuseum (modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst) en het Stedelijk Museum (cultuurhistorie).

 • Regionaal Archief Zutphen

  Op de website van het Regionaal Archief Zutphen vindt u historische informatie zoals topografische kaarten, oude ansichtkaarten en jaarverslagen. U kunt er ook terecht voor genealogische bronnen.

 • Onderscheidingen

  Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet (of ingezet heeft) voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een onderscheiding.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Zutphen heeft een collectieve verzekering voor inwoners die vrijwilligerswerk verrichten.

 • Gymzaal huren

  Wilt u met uw Zutphense of Warnsveldse sportvereniging gebruik maken van een gymzaal binnen de gemeente? Dat kan, voornamelijk in de avonduren.

 • Sporten in Zutphen

  In de digitale gemeentegids vindt u alle sportverenigingen in Zutphen en Warnsveld, gerangschikt op sportsoorten; van atletiek tot zwemmen.

 • Sport, bewegen en buurtsportcoach

  Samen met andere organisaties wil de gemeente aan de slag met sport en bewegen in Zutphen en Warnsveld. Daarvoor is de Agenda Sport & Bewegen opgesteld. Met deze Agenda willen we bereiken dat meer inwoners actief en sportief worden, sportverenigingen sterker worden en er meer ruimte is om te kunnen sporten en bewegen.