Sport, bewegen en buurtsportcoach

Samen met andere organisaties wil de gemeente aan de slag met sport en bewegen in Zutphen en Warnsveld. Daarvoor is de Agenda Sport & Bewegen opgesteld. Met deze Agenda willen we bereiken dat meer inwoners actief en sportief worden, sportverenigingen sterker worden en er meer ruimte is om te kunnen sporten en bewegen.

Vanwege het coronavirus zijn er maatregelen getroffen op het gebied van sport. Alle actuele informatie hierover, vindt u op de overzichtspagina van het coronavirus.

Veel inwoners van onze gemeente zijn al actief. Dat willen we graag zo houden en verder uitbreiden naar alle inwoners. We willen sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken, ieder binnen zijn of haar fysieke mogelijkheden. Sporten en bewegen maken we mogelijk in georganiseerd en niet-georganiseerd verband.

De Agenda Sport & Bewegen zal onder andere leiden tot:

  • meer sport en bewegen in Zutphen;
  • nieuwe vormen van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met andere lokale organisatie;
  • krachtiger sportverenigingen, doordat er nieuwe kansen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat verenigingen gaan samenwerken;
  • meer sport en cultuur op en rond de scholen;
  • verbinding van sport en bewegen met andere thema’s, zoals werk, zorg en onderwijs;
  • ruimte om te sporten en te bewegen.

Buurtsportcoaches

Voor de uitvoering van de Agenda Sport en Bewegen zetten wij onder andere buurtsportcoaches in. Dankzij de Rijksregeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’, is het mogelijk om bijna 10 fte aan buurtsportcoaches in te zetten. Dit zijn bijna 10 fulltime banen. In de praktijk kunnen dit wel 20 tot 30 (parttime) buurtsportcoaches zijn bij onder andere sportverenigingen, scholen, in de buurt of in de zorg. Verenigingen, scholen en instellingen kunnen zelf met ideeën komen voor de inzet van een buurtsportcoach. De buurtsportcoaches zijn dus niet van de gemeente, maar van de organisaties met goede voorstellen.

Het werk van de buurtsportcoach

Een buurtsportcoach helpt bij het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten. Hij of zij heeft aandacht voor het voorkomen van problemen door te weinig bewegen. De buurtsportcoach werkt samen met andere organisaties.

De buurtsportcoach is actief op 3 gebieden:

  1. Meedoen: iedereen doet mee. Bewegen is goed voor de gezondheid. Maar iemand die werk zoekt en fit is, vindt ook makkelijker een baan. En sporten helpt om met andere mensen in contact te komen.

  2. Sport: Zutphen sportief en actief. We maken de activiteiten die er zijn zichtbaarder, zeker ook bij de wat meer kwestbare groepen. Sportaanbieders, verenigingen en lokale organisaties gaan samenwerken. We benutten de kracht van verenigingen.

  3. Onderwijs: ontwikkeling talenten. Ieder kind ontwikkelt zijn sportieve en creatieve talenten en maakt kennis met diverse sporten en vormen van cultuur en creativiteit.

Financiering

De deelnemende organisaties leveren een 60% bijdrage aan de financiering van de buurtsportcoach. Elke € 3 die een deelnemende organisatie (bijvoorbeeld een school of zorginstelling) investeert in sport en bewegen, wordt € 5.

Planning

De eerste buurtsportcoaches zijn aan het werk. Nu voor 7 fte, eind 2016 voor 10 fte.

Meer informatie

Heeft u ideeën om samen met een buurtsportcoach uit te voeren? Of wilt u zelf aan de slag als buurtsportcoach? Neem dan contact op met Marcel Lichtenbeld, beleidsmedewerker Sport en Bewegen, via 14 0575.

Voor vragen over de Agenda Sport en Bewegen kunt u ons bellen via 14 0575 of een e-mail sturen naar info@zutphen.nl.

Informatie over alle sportieve activiteiten in Zutphen vindt u op www.zutphenactief.nl.