Jeugdteam

Bij de jeugdconsulenten van ons Jeugdteam kunt u terecht met vragen of advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het Jeugdteam:

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 14 0575.
  • Via e-mail: info@cjg.zutphen.nl
  • Door langs te komen op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur in ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1 in Zutphen.

De jeugdconsulent

De jeugdconsulent bespreekt met u het probleem. Hij/zij biedt hulp en ondersteuning en kijkt ook naar de mogelijkheden die de omgeving van het gezin kan bieden. Als het nodig is, zorgt de jeugdconsulent ervoor dat de jongere hulp krijgt bij de juiste instanties. De jeugdconsulent kijkt dan samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat nodig is.

Per gezin vaste contactpersoon

Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken. De jeugdconsulent is uw aanspreekpunt en begeleider van het gezin in de route naar een oplossing.

Hij/zij coördineert de hulp tussen de hulpverleners. De jeugdconsulent zorg ervoor dat er 1 plan is waar alle hulpverlenende instanties en het gezin houvast aan hebben. Zo stemmen we de hulp en ondersteuning vanuit verschillende instanties goed op elkaar af.

Aanmelden bij het Jeugdteam

U kunt zelf contact opnemen met het Jeugdteam:

  • Telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur: 14 0575.
  • E-mail: info@cjg.zutphen.nl

Ook uw huisarts of het consultatiebureau kan u doorverwijzen naar het Jeugdteam. Als u een contactpersoon heeft vanuit het wijkteam van Perspectief, kunt u de aanmelding ook samen met uw contactpersoon doen.

Overige informatie

In onze online Hulpwijzer vindt u veel handige informatie over opvoeden en opgroeien en over nog veel meer onderwerpen voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden.

Met spoed hulp nodig