Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leer- en kwalificatieplicht gelden voor alle minderjarigen die in Nederland wonen.

Leerplichtambtenaar

Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er samen met ouders, leerling en school alles aan te doen om dit probleem op te lossen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Op de websites van de Onderwijsinspectie, het Regionaal Meld- en Coördinatie Centrum Regio Stedendriehoek (RMC) vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met een leerplichtambtenaar, via leerplicht@zutphen.nl.

Ongeoorloofd verzuim en vrijstelling inschrijvingsplicht

Ouders kunnen de schoolleiding om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook de kinderen zelf aangesproken worden op hun verzuim.

Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Eventueel wordt hulpverlening ingeschakeld. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:
•    een officiële waarschuwing
•    een verwijzing naar bureau HALT
•    stopzetten van de kinderbijslag
•    het opmaken van proces-verbaal.

Vrijstelling inschrijvingsplicht

Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van deze plicht:

  • psychische en lichamelijke klachten van het kind
  • bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van buurtscholen
  • onderwijs in het buitenland
  • een trekkend bestaan.

Aanvragen

Wilt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier vrijstelling (pdf, 55,8 KB) in. Afhankelijk van de reden waarom u vrijstelling aanvraagt, vult u ook 1 van onderstaande formulieren in.

Meer informatie