Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet (meer) woont? Krijgt u bijvoorbeeld steeds post voor oude bewoners of weigert iemand zich uit te schrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

Aanvragen

Een adresonderzoek kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Schriftelijk of via e-mail

Stuur ons een brief met daarin:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • de naam van de persoon die neit meer op uw adres woont.

Onderteken de brief en voeg een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Stuur de brief naar Gemeente Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Stuurt u het verzoek liever per e-mail? Maak dan een duidelijke foto of scan van de brief en van uw identiteitsbewijs. Voeg beide toe als bijlage aan de e-mail. Stuur de e-mail naar info@zutphen.nl.

Aan de balie

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Dit gebeurt er na uw aanvraag

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  • Wij ontvangen uw aanvraag, of een andere melding, waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Zutphen.
  • Wij proberen om het juiste adres van de betrokken persoon te achterhalen. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.
  • Als de betrokken persoon zelf geen aangifte van verhuizing doet en bij de gemeente geen nieuw adres bekend is, besluiten wij om in de BRP te registreren dat betrokkene vertrokken is naar het buitenland. In zo’n geval publiceren wij het besluit tot uitschrijving in het Gemeenteblad en het huis-aan-huis blad Contact.
  • Een adresonderzoek duurt minimaal 6 tot 8 weken.
  • Wij sturen u een bericht als het adresonderzoek is afgerond.