Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

U kunt een afschrift (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte) of uittreksel (internationaal) van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Kosten

Een afschrift of uittreksel kost € 13,80.

Aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand aan de online aanvragen (met DigiD), aan de balie of schriftelijk.

Aan de balie

Maak een afspraak of loop binnen tussen 8.30 en 11.00 uur.

Online een afspraak maken

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en een machtiging met kopie van een identiteitsbewijs van diegene meenemen. Ouders van meerderjarige kinderen hebben geen machtiging nodig voor het ophalen van de afschrift geboorteakte.  
 • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Schriftelijk

U schrijft een brief met daarin in ieder geval:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
 • uw handtekening.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

 • geboorte;
 • huwelijk of partnerschapsregistratie;
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
 • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.