Bewijs van in leven zijn

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Een bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u meestal een attestatie de vita nodig.

Kosten

Een bewijs van in leven zijn kost € 13,15.

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor het bewijs van in leven zijn. Let op: als het bewijs van in leven zijn noodzakelijk is voor andere uitkerende instanties, dan is het bewijs niet gratis.

Aanvraag

U kunt het bewijs van in leven zijn op 3 manieren aanvragen.

  1. Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en kies daarbij voor 'bewijs van in leven zijn' of 'bewijs van in leven zijn (pensioen)'.
  2. Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.
  3. In het stadhuis. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.