Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.

Aanvragen

Vraag uw Verklaring Omtrent het Gedrag bij ons aan. Maak een afspraak of loop binnen tussen 8.30 en 11.00 uur.

maak een afspraak

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde;
  • Indien de aanvrager zelf niet komt: een machtiging (zelf geschreven);
  • Geld: u betaalt de kosten met pin of contant.

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Ook een (toekomstige) werkgever kan de VOG digitaal aanvragen via Justis. De organisatie moet dan wel in het bezit zijn van eHerkenning.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een gratis Verklaring aanvragen.

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de verklaring omtrent gedrag op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.