Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort € 55,35
 • Toeslag spoedaanvraag € 49,85

Aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn, ook als deze niet Nederlands zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • 1 pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
 • Jonger dan 18 jaar? Neem een ingevuld toestemmingsformulier reisdocument minderjarige (pdf, 139KB) én legitimatiebewijs van beide ouders mee (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen. Woont een van de ouders / gezaghouders in een andere gemeente? Dan kan die gemeente een gelegaliseerde (en door u ondertekende) toestemmingsbrief opstellen. De ouder / gezaghouder hoeft dan niet langs te komen.
 • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.

Voorwaarden

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

 • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente;
 • u een verblijfsvergunning heeft voor asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document;
 • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u erkend zijn als vluchteling (met verblijfsvergunning). Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Kinderen

 • Kinderen (van alle leeftijden) moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort.
 • Neem een ingevulde toestemmingsverklaring (pdf, 139KB) mee als je jonger dan 18 jaar bent en een paspoort wilt aanvragen.

Spoedaanvraag

Heeft u uw vluchtelingenpaspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag het paspoort vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.30 uur afhalen. Hiervoor moet u wel meer betalen.