Vreemdelingenpaspoort

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Kosten

  • Vreemdelingenpaspoort € 55,35.

Aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Er is geen vrije inloop. Een afspraak maakt u online of telefonisch (via 14 0575).

Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn, ook als deze niet Nederlands zijn.
  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • 1 pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
  • Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument minderjarige en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen. Woont een van de ouders / gezaghouders in een andere gemeente? Dan kan die gemeente een gelegaliseerde (en door u ondertekende) toestemmingsbrief opstellen. De ouder / gezaghouder hoeft dan niet langs te komen.
  • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.

Voorwaarden

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als:

  • u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen;
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u bent ingeschreven bij de gemeente;
  • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag voor een vreemdelingenpaspoort is niet mogelijk.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Meer informatie