Samen Emerpark

We zijn een initiatief gestart waarin we graag willen weten wat uw mening en ideeën over het park zijn. Deel uw mening en doe mee!

Afbeelding Samen EmerparkOm vorm te geven aan het samen bedenken hoe het Emerpark er in de toekomst uit kan zien, zijn we een initiatief gestart waarin we graag willen weten wat uw mening en ideeën over het park zijn: Samen Emerpark. We vinden het als uw gemeente belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om aan te geven op welke manier u het park ziet en waar volgens u de kansen liggen. Onder het motto Samen Emerpark gaan we dan ook ophalen wat u vindt.

Hoe gaan we dat dan doen?

Tijdens het initiatief Samen Emerpark gaan we in drie fases tot 1 januari 2021 aan het werk om op te halen en het nieuwe plan voor het park vorm te geven. Onderstaand lichten we deze fases kort toe.

Fase 1 Zoveel mogelijk ophalen

In september en oktober gaan we zoveel mogelijk mensen op verschillende manieren bevragen en ideeën ophalen. Naast interviews met gebruikers in en om het Emerpark, hebben wij een enquête voor u ontwikkeld om uw input op te halen. Door middel van de enquête willen wij een eerste beeld krijgen van wat iedereen voor een gevoel en ideeën heeft bij Emerpark.

Meer informatie over de enquête.

Fase 2 Samen vormgeven

Als we eind oktober alle antwoorden op de vragen hebben ontvangen en verzameld én we alle andere activiteiten hebben afgerond, beschikken we over een hele grote bak aan informatie. Om uiteindelijk tot een goed plan te komen is het belangrijk om de rode draad eruit te halen, om zo de richting voor het park naar de toekomst toe duidelijk te krijgen. In fase 2 gaan we die rode draad eruit halen, uitwerken en de thema’s benoemen.

Samenwerken in fase 2

Ook in deze fase willen we graag samenwerken met ondernemers, gebruikers en inwoners uit Zutphen, die belang hebben bij de ontwikkelingen van het Emerpark. Bent u, na het invullen van de enquête of anders, geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Stuurt u ons dan een bericht met uw motivatie via de contactpagina waarin u aangeeft dat u graag wilt deelnemen aan fase 2. Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt u aanvullende informatie over fase 2.

Goed om te vermelden is dat vanuit de gemeente zelf bepaald wordt welke aanmeldingen deelnemen aan fase 2. Let op: om praktische redenen is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Fase 3 Definitieve Richting Emerpark: de visie Emerpark

Nadat we in fase 2 uitgezocht hebben wat belangrijk is, sluiten we het samenwerk gedeelte af. De gemeente gaat nu zelf aan de slag om van de uitkomsten uit het initiatief Samen Emerpark een officieel gedragen visie te maken waar professioneel mee gewerkt kan gaan worden. Wij noemen dit document 'de visie Emerpark'. Uiteraard blijven wij u ook in deze fase op de hoogte houden van wat het uiteindelijke Kompas gaat worden. Daar heeft u immers een belangrijke bijdrage aan geleverd.