De poorten van Zutphen

Zutphen heeft historische entrees naar de binnenstad, hier komen verschillende functies samen zoals verkeer, parkeren, wonen en recreëren. We verbeteren de bereikbaarheid van de binnenstad en maken de historie beter zichtbaar.

  • Klein Vaticaan

    Vaticaan_overzichtsfoto_400x198 Klein Vaticaan is het gebied tussen de Nieuwstad en de Isendoornstraat.

  • Poort van Zuid

    Knop Poort van Zuid 400 196 Poort van Zuid is het gebied 's Gravenhof, Vispoortplein, Vispoortgracht tot Houtwal en vormt één van de toegangen naar de binnenstad. We willen de binnenstad in zijn geheel versterken en aantrekkelijker maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers, door een logischer inrichting van deze zuidelijke toegang naar de binnenstad. Onze uitgangspunten daarbij zijn: duurzame oplossingen voor energie en klimaat en een prettige woon- en leefomgeving. Ook is een goed alternatief nodig voor de parkeerplekken op het ’s Gravenhof, als dit plein in de toekomst parkeervrij gaat worden.