Plannen en ideeën voor het gebied Klein Vaticaan

Voor het gebied Klein Vaticaan (rond de Nieuwstadskerk) zijn plannen om de omgeving te verbeteren.

Drie organisaties: Woningstichting Ons Huis, Parochie HH Twaalf apostelen en Stichting ter ondersteuning van de Vrije Scholen meldden zich enkele jaren geleden bij ons met een initiatief in de omgeving van de Sint Janskerk (of Nieuwstadskerk). De organisaties en de gemeente trokken sindsdien samen met elkaar op en zijn aan de slag gegaan met het opstellen van 2 documenten, een ideeënboek en een ruimtelijke visie.

Nieuwestadskerk in de steigers

Ideeën en plannen

In het ideeënboek (PDF, 10 MB) dat door wij samen met de 3 partijen maakten staan ideeën voor de toekomst op stedenbouwkundig en functioneel gebied. Ook is er een integrale ruimtelijke visie (PDF, 6 MB) ontwikkeld. Dit gaat vooral om het gebied direct om de Nieuwstadskerk (tussen de Grote Gracht, de Nieuwstad, de Beekstraat en de Isendoornstraat). Het is de bedoeling om het woon- en leefkwaliteit in Klein Vaticaan te verbeteren en toekomstbestendig maken.

Kansen voor het gebied

Klein Vaticaan heeft veel veranderingen ondergaan. Hierdoor is er eenzijdige functionaliteit ontstaan en veel nieuwbouw gekomen met weinig architectonische kwaliteit. Er dreigt leegstand te ontstaan met daarmee kans op verwaarlozing en achteruitgang van het gebied. Kansen worden onvoldoende benut. De 3 partijen zien het als uitdaging om het gebied om te vormen tot een mooi historisch stadsdeel van Zutphen, waar het prettig wonen en verblijven is. En waar ruimte is voor een nieuwe vorm van huisvesting.