Poort van Zuid

Poort van Zuid is het gebied 's Gravenhof, Vispoortplein, Vispoortgracht tot Houtwal en vormt één van de toegangen naar de binnenstad. We willen de binnenstad in zijn geheel versterken en aantrekkelijker maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers, door een logischer inrichting van deze zuidelijke toegang naar de binnenstad. Onze uitgangspunten daarbij zijn: duurzame oplossingen voor energie en klimaat en een prettige woon- en leefomgeving. Ook is een goed alternatief nodig voor de parkeerplekken op het ’s Gravenhof, als dit plein in de toekomst parkeervrij gaat worden.

  • 's Gravenhof

    Knop Gravenhof We maken van het 's Gravenhof dé culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen.

  • Inwoners denken mee

    Inwoners denken mee Vanaf 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten en gesprekken geweest met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied Poort van Zuid.