Houtwal

De parkeerplaats Houtwal, achter het politiebureau, heeft nu plek voor 250 auto's. We hebben meer plaatsen nodig als het 's Gravenhof parkeervrij wordt. Op 's Gravenhof zijn 100 betaalde parkeerplaatsen.

Meer parkeerplekken nodig

Als het 's Gravenhof parkeervrij wordt is straks een andere plek nodig voor deze auto's. De wens is wel om deze plekken zo dicht mogelijk bij de binnenstad te maken. Het zou kunnen op het Vispoortplein of op de Houtwal. We gaan in 2018 meer onderzoek doen om te kijken naar de parkeerwensen in de toekomst en hoe we Zutphen beter bereikbaar maken op dit gebied. Hierbij zal het niet alleen gaan over parkeerplekken voor auto's, maar ook voor fietsen. Lees ook "Meer onderzoek Poort van Zuid noodzakelijk.

Plannen voor de Houtwal

Tijdens bijeenkomsten en in gesprekken met bewoners, ondernemers en belanghebbenden hebben we gesproken over het hele gebied Poort van Zuid en welke plannen mogelijk zijn. Op dit moment liggen er 3 scenario's.

En de voetgangsersbrug over de Vispoortgracht dan?

In één van de scenario's (met een uitbreiding van parkeerplekken aan de Houtwal) is een voetgangersbrug bedacht, vanaf de camperplaatsen op de Houtwal, over het smalle deel van de Vispoortgracht, naar de Tadamasingel. In de andere 2 scenario's is zo'n voetgangersbrug niet nodig.

Uitzicht op rechtbank en Vispoortgracht