Bijeenkomsten Poort van Zuid

In het jaar 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten en gesprekken geweest met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied Poort van Zuid. Tijdens deze bijeenkomsten konden de aanwezigen meedenken over de plannen en konden zij ideeën aandragen.

Er zijn 3 scenario's bedacht.

In scenario 1 komen er meer parkeerplekken aan de Houtwal

Scenario 1

In scenario 2 is parkeren bedacht aan het Vispoortplein (plek ROC-gebouw)

Scenario 2

In scenario 3 is parkeren bedacht onder het water van de Vispoortgracht.

Er zijn twee plekken bedacht die hiervoor het meest geschikt zouden zijn: versie 1 en versie 2.

Scenario 3, versie 1

Scenario 3, versie 2

 

Tijdens de bijeenkomst op 15 juni lichtte MTD landschapsarchitecten de scenario's toe. Aanwezigen konden hun reactie geven op de scenario's. De reacties zijn verwerkt in een beeldverslag.

Beeldverslag presentatie bijeenkomst 15 juni (pdf, 1225 kB)

Eerst meer onderzoek nodig

November 2017 zou het college van B&W van Zutphen een keuze maken voor 1 van de of een combinatie van de 3 scenario's en deze voorleggen aan inwoners en raad. Er is echter meer onderzoek nodig.