Drukbezochte inloopavond over Poort van Zuid

Veel omwonenden en ondernemers bezochten op 14 maart 2018 de inloopbijeenkomst van het gebied Poort van Zuid. Ze gingen in gesprek met elkaar, met de aanwezige wethouders en met medewerkers van de gemeente over de eerste resultaten van de onderzoeken. Een aantal onderzoeken loopt nog. Daarom was het nog te vroeg om verder te gaan met de eerder gemaakte scenario’s. Dat kan pas als we de resultaten hebben van alle onderzoeken.

De aanwezigen zagen bij binnenkomst in de Burgerzaal direct een overzicht van de resultaten van de drie inspraakavonden over de Poort van Zuid. Wij kregen veel waardering voor de manier waarop wij de bewoners betrokken hebben bij de planvorming. Toch hadden bezoekers gehoopt dat de plannen nu al duidelijker waren. ‘Jammer dat er nog niet zoveel nieuws te melden is. Ik snap wel dat dit een tussenfase is, maar mensen willen duidelijkheid,’ zo reageert een omwonende. ‘Ik zie dat er veel werk is verricht. Maar er moeten nog heel wat besluiten genomen worden’.

Programmamanager Laura van der Poel: ‘We beseffen dat mensen behoefte hebben aan concrete voorstellen. Daar werken we hard aan en we vinden het daarom belangrijk tijdens dit proces in gesprek te blijven met alle betrokkenen.’

Informatiemarkt  Presentatie studenten

Mobiliteitsonderzoek

Veel gesprekken tussen bewoners en gemeente gingen over parkeren; wat wordt de oplossing voor de verdwijnende parkeerplekken op het plein voor bewoners en bezoekers? Op grote posters aan de muur hingen de eerste resultaten van het mobiliteitsonderzoek, dat gedaan is voor zowel het fiets- en autoverkeer als het parkeren in de binnenstad.

‘Het onderzoeksrapport over parkeren is nog niet afgerond,’ vertelt Laura van der Poel. ‘We verwachten het eindrapport over een maand. Dan kunnen we de bewoners verder informeren.’ Aanwezigen reageren positief op het feit dat ook de fiets in het onderzoek is meegenomen. ‘We moeten wildgroei aan fietsparkeren tegengaan,’ zo benadrukt een buurtbewoonster.

Vestingwerken

Achterin de Burgerzaal maakt de presentatie over herstel van de vestingwerken duidelijk hoe de oude vestingwerken duurzaam ingezet kunnen worden voor een klimaatbestendige stad. De presentatie kan rekenen op veel instemming van de omwonenden. De komende periode wordt gewerkt aan concrete uitwerking en financiering van de plannen.    

Herbestemming witte vleugel

In een onderwijsproject hebben studenten van Saxion Hogeschool nagedacht over de invulling van de witte vleugel van het oude stadhuis. Ze presenteerden tijdens de inloopavond hun ideeën voor onder andere een eet-alage, een ambachtscentrum en een escaperoom. Eén van de bezoekers reageert: ‘ik weet niet zo goed wat ik van de ideeën van de studenten moet denken. Wat doet de gemeente bijvoorbeeld met deze ideeën?’ De gemeente ziet het project van de studenten als een start van het onderzoek naar de herbestemming van de witte vleugel. Vanaf april start de zoektocht naar nieuwe gebruikers en ondernemers. De gemeente hoopt in september een besluit te nemen over het meest passende ondernemersplan voor dit markante gebouw aan ’s Gravenhof.