Meer onderzoek Poort van Zuid nodig

In 3 bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is in 2017 gesproken over Poort van Zuid. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat bewoners en ondernemers het plan steunen om van ’s Gravenhof een culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek te maken. Ook is er veel draagvlak voor het herstellen van vestingwerken om de stad nog mooier te maken. Tenslotte is duidelijk aangegeven dat parkeren zo dicht mogelijk bij de binnenstad moet.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor verder onderzoek. Over de eerste resultaten en de voortgang van het project gaan wij op 14 maart met inwoners en ondernemers in gesprek.

Centrale vragen in het onderzoek waren.

  • Hoe wordt ’s Gravenhof een echt onderdeel van het stadscentrum?
  • Wat is de beste oplossing als het gaat om bereikbaarheid (per auto/fiets) en parkeren?
  • Hoe kunnen we Zutphen met haar vestingwerken nog mooier maken?