's Gravenhof

We maken van het 's Gravenhof dé culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen.

Het 's Gravenhof is een bijzondere plek en ook het oudste plein van Zutphen. Vroeger was dit het centrum van macht en religie. Tegenwoordig is dit een plein met parkeerruimte, omringd door een hotel, restaurants, museum, stadhuis, woonhuizen en de Walburgiskerk. We willen het plein aantrekkelijker en levendiger maken, zodat het dé culturele ontmoetinsgplek van Zutphen wordt. Een plein van en voor Zutphense ondernemers en organisaties én onze inwoners.

Zutphen in 1649 uitsnede kaart 1649 's Gravenhof

We willen de geschiedenis van het plein nog meer gaan benadrukken en cultuur meer ruimte bieden. Daarom hebben we plannen om het 's Gravenhof opnieuw in te richten. De mooie activiteiten en tentoonstellingen die te zien zijn in de gebouwen aan 's Gravenhof, willen we ook graag dat je op het plein kunt ervaren. Ondernemers aan het 's Gravenhof en in de omgeving ervan aan de lange Hofstraat denken mee en werken aan plannen hiervoor. 

De buurt denkt mee

In het voorjaar van 2017 is een bijeenkomst geweest waar omwonenden, belanghebbenden en overige geïnteresseerden mee dachten over de nieuwe inrichting van het 's Gravenhof.

Bijeenkomst 20 april

Van de bijeenkomst is een beeldverslag gemaakt.

Verslag bijeenkomst 20 april (pdf, 653 kB) 

Vervolg van de plannen

De resten van de Palts (paleis) uit de 11e eeuw ligt nog onder de parkeerplaats op het 's Gravenhof. Wij gaan onderzoeken of en hoe we dit paleis zichtbaar kunnen maken. Blog van stadsarcheoloog Michel Groothedde over het 's Gravenhof en De Vorstelijke Palts van Zutphen.

We gaan kijken of de witte vleugel van het oude stadhuis (aan het Kerkhof) ook gebruikt kan worden voor cultuur, geschiedenis en ontmoeting.

De Walburgiskerk blijft waar hij is. Samen met stichting Walburgisterk en het museum gaan we kijken naar de mogelijkheden voor tentoonstellingen of andere activiteiten.

voorstel 's Gravenhof vogelvlucht

Het plein zelf moet een fijne plek worden om te wandelen, te zitten en te genieten. We denken aan mooie en meer zitplekken, meer terrasjes en meer groen rondom de kerk.

Voorstel plein 's Gravenhof

Niet meer parkeren

Als de plannen doorgaan is het in de toekomst niet meer mogelijk om te parkeren op 's Gravenhof. Nu is het een plek met zowel betaalde als onbetaalde parkeerplekken, waar niet alleen inwoners van dit gebied in de binnenstad, maar ook bezoekers en ondernemers hun auto parkeren. Als deze plekken verdwijnen, moet er gezocht worden naar een andere plek dicht bij de binnenstad.

's Gravenhof vanaf de Walburgiskerk