Herinrichting Deventerweg

We gaan de Deventerweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel. De snelheid van het autoverkeer moet omlaag en de weg moet veiliger worden voor fietsers. De bestrating zelf wordt ook vernieuwd. Ook is onderhoud van de weg nodig en moet het riool vervangen worden.

College heeft het ontwerp goedgekeurd

Het college heeft op 5 november 2019 besloten om onder voorwaarde dat de raad aanvullend krediet beschikbaar stelt, akkoord te gaan met het ontwerp en de uitvoering van het project "Reconstructie Deventerweg".

Bekijk het definitief ontwerp voor de Deventerweg

Het college besluit de raad voor te stellen om een aanvullend krediet van € 437.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit project en dit te dekken uit de opgenomen kapitaallasten in de programmabegroting 2020-2023. De raad bespreekt in december 2019 het voorstel van het college. De raad besluit dan of er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van het ontwerp.

 De belangrijkste oorzaken dat er meer geld nodig is voor de herinrichting van de Deventerweg:

  • De forse prijsstijgingen in de bouwsector sinds 2016.
  • Er is gekozen voor een duurzame groenvoorziening. Er komt een dubbele bomenrij. Een groot deel van de bomen blijven staan. Gekozen is om komende jaren de Lindes geleidelijk te vervangen door andere bomen. De nieuwe bomen krijgen een bodemvoorziening voor een lange levensduur (ongeveer 80 jaar).

Aanleiding

Wij werken, samen met bewoners, aan plannen voor de vernieuwing van de Deventerweg. Het deel tussen de rotonde en de verkeerslichten bij de Van der Capellenlaan wordt vernieuwd.

Omwonenden denken mee over hoe de straat er uit moet komen te zien. Na de aanleg van de rondweg N348 in 2012 en de herinrichting van de Van der Capellenlaan in 2014 voldoet de Deventerweg niet aan de huidige verkeerseisen.

Samen met omwonenden

Omwonenden denken met ons mee over het ontwerp van de straat. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest. Terugblikken op de bewonersbijeenkomsten.

Samen met de omwonenden zijn verschillende ideeën en ontwerpen besproken. De klankbordgroep en de projectorganisatie werken de ideeën en ontwerpen steeds verder uit. In de 4e bijeenkomst op 18 juni presenteerden de projectorganisatie en de klankbordgroep het technische uitgewerkte ontwerp. Dit ontwerp werd door meeste aanwezige omwonenden en belanghebbenden positief gewaardeerd. Bekijk het ontwerp.  

Klankbordgroep

Tijdens de derde bijeenkomst is afgesproken dat een kleinere groep bewoners de ideeën verder uitwerkt. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 omwonenden en vertegenwoordigers van Bomenstichting Zutphen en voetbalvereniging AZC.

Wat is er in de klankbordgroep besproken?

DeventerwegDeventerachterpad

Tijdens de bewonersbijeenkomsten bleek dat er ook wensen zijn om het Deventerachterpad aan te passen.

We bespreken deze wensen in overleg met aanwonenden, beheerders en gebruikers van de nabijgelegen clubgebouwen in aparte bijeenkomsten. Er is een klein budget beschikbaar voor enkele aanpassingen. In september 2019 vervolgt het overleg met bovengenoemde betrokkenen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar hoe de Deventerweg er 50 jaar geleden uit zag? Of wilt u zelfs nog verder terug in de tijd kijken? Op Collectie Gelderland kunt u veel foto’s terugvinden.