Het definitief ontwerp voor Deventerweg

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden op 18 juni presenteerde de projectorganisatie en de klankbordgroep het ontwerp voor de Deventerweg. Dit ontwerp werd positief ontvangen.

Tijdens de laatste bijeenkomsten met omwonenden en klankbordgroep zijn er nog enkele opmerkingen gemaakt. Op basis hiervan heeft de projectgroep het ontwerp aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
-    De twee kruispunten (Leeuwerinklaan en Heeckerenlaan) krijgen een zebrapad en liggen op een verhoging. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid.
-    De aansluiting van de Bernerstraat blijft open voor al het verkeer.

Met dit ontwerp wordt voldaan aan de opdracht die door de gemeenteraad in 2017 is gegeven: een veilige inrichting van de Deventergweg waar rekening wordt gehouden met duurzaamheid en circulariteit (hergebruik van grondstoffen en bouwmateriaal).

Veiligheid

Er komen 2 oversteekplaatsen met een verhoogde zebrapad. De rijbaan wordt smaller, zodat auto’s minder snel door de straat rijden. Er komt een vrijliggend fietspad, zodat fietsers hun eigen plek hebben. Sluipverkeer wordt ontmoedigd door de ventweg hoger aan te leggen dan de hoofdrijbaan.

Het inhalen van auto’s wordt bemoeilijkt door verhoogde band op de middenas van de hoofdrijbaan.

Aandacht voor beschermd stadsgezicht.

Er is een symmetrisch profiel, het behoud van de stoep. Het terugbrengen van een rij Iepen aan beide kanten van de weg, zoals dat 100 jaar geleden was. Dit versterkt de laanstructuur. Net zoals vroeger worden hoogwaardige producten zoals gebakken straatstenen en het opnieuw gebruiken van een soort straatsteen die we kennen als ‘waaltjes’.

GroenBomen in 2020

Eind 19e eeuw bestond de Deventerweg uit een oprijlaan met dubbele bomenrij. In het ontwerp wordt dit teruggebracht. Naast de huidige bomenrij komt een nieuw bomenrij van Iepen. De Lindes die blijven staan, krijgen een betere grond om te zorgen dat ze nog jaren met een goede conditie kunnen blijven staan. Samen met de bomenstichting beoordelen we welke bomen blijven staan.

Er is nog geen ontwerp voor het plantsoen. Samen met de direct omwonenden gaan we aan de ontwerptafel zitten en werken we samen de ideeën uit.

Voor het nieuwe profiel worden een aantal Lindes weggehaald om ruimte te maken voor parkeerplaatsen en voor de nieuwe iepen, die langs de rijbaan komen.

Tussen het fietspad en de parkeerplaatsen komt een nieuwe wintergroene haag zonder stekels.

Duurzaamheid en circulariteit

Hergebruik van grondstoffen, zoald gebakken producten. In de volgende ontwerpstappen onderzoeken wij of een fietspad met verwaming mogelijk is, zodat er ’s winters niet gestrooid hoeft te worden. De bomen krijgen ondergronde voorzieningen zodat ze minimaal 80 jaar oud kunnen worden. Dit betekent dat de goede voedingstoffen en bodemleven in de grond zitten. En er ruimte is voor de boomwortels.
Op verschillen plekken komen langs de parkeerplaatsen komen electrische laadpalen.

Verlichting

Er komen 2 rijen lichtmasten aan beide kanten van de weg. Tussen de rij Iepen. Elke mast krijgt 2 lampen. De een schijnt over de hoofrijbaan en het fietspad, de andere heeft een lagere lichtstrektet en schijnt over de ventweg en het voetpad.

Riolering

Door de jaren heen zijn delen van het riool al vervangen. Het riool is op een aantal plekken sterk verouderd. Deze worden vervangen.

ComfortVisual Deventerweg

De parkeervakken worden breder. De nieuwe stoep wordt op een aantal plekken breder, zodat het makkelijk is om elkaar te passeren. Langs de stoep komt een schuine band, waardoor je met wielen van bijvoorbeeld rollator, kinderwagen of container er makkelijk af kan rollen.

Bij de bushalte bij het plantsoen komt een fietsenrek.

Aansluiten project Van der Capellenlaan

In 2020 wordt ook het kruipunt Van der Capellenlaan aangepakt. Een aantal maatregelen moeten de veiligheid van het kruispunt vergroten, zoals het overzicht van alle gebruikers verbeteren. Voor dit project is een aparte klankborgroep.

De werkzaamheden van Deventerweg en Van de Capellenlaan worden zo veel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd om efficiënter te werken en de kosten omlaag kunnen.

Deventerweg voor werkzaamhedenSfeerimpressie na werkzaamheden