Plannen voor de Deventerweg

De 4 schetsen

  1. Optimaal maken van het bestaande profiel, zonder grote wijzigingen
  2. Schuin parkeren langs de ventwegen, met een combinatie van ventweg en fietspad. Tussen de parkeerplaatsen en rijbaan komen nieuwe bomen.
  3. Dit is de groene variant waarbij zoveel mogelijk wordt gezocht naar ruimte voor een dubbele rij bomen. De ventweg en rijbaan zijn gecombineerd.
  4. Hier wordt een dubbele bomenrij aangeplant waar een fietspad tussen ligt (dus vrij van de ventweg en rijbaan).

De omwonenden kozen tijdens de 2e bewonersbijeenkomst met grote voorkeur voor plan 4.

Het plan voor de herinrichting

variant 4

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Bij 4 is het gelukt om zoveel mogelijk wensen van de omwonenden en die van de gemeente te verwerken in 1 ontwerp.

  • Een dubbele bomenrij
  • Meer parkeerruimte
  • Vrij liggende fietspaden
  • Een middengeleider om de rijbanen fysiek van elkaar te scheiden

Het uitwerken van de voorkeur kost meer tijd dan we als werkgroep hadden verwacht. We hebben veel contact gehad met verschillende partijen zoals externe adviesbureaus, stichtingen, vakspecialisten en nutsbedrijven. Het resultaat wordt besproken tijdes een bewonersbijeenkomst op 28 mei.