Terugblikken op bewonersbijeenkomsten

Er zijn 3 bewonersbijeenkomsten geweest tussen september 2017 en mei 2018.

Terugblik op de 3e bewonersbijeenkomst (28 mei 2018)

Bij de technische uitwerking van variant 4 bleek dat er voor een dubbele rij bomen relatief veel ruimte nodig is. De ruimte is gezocht in 2 varianten: 1 waarbij de ventweg is gecombineerd met het fietspad en een andere waarbij de ventweg met het voetpad is gecombineerd.

Tijdens deze avond bleek er niet een duidelijke voorkeurvariant te zijn. Afgesproken is dat er met een kleinere klankbordgroep wordt verder gewerkt naar een ontwerp. Op het moment dat deze er ligt zal er opnieuw een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd.

Na afloop van deze bijeenkomst is het project besproken in de gemeentelijke werkgroep. Daar bleek dat de opbrengst niet (volledig) voldeed aan de verwachtingen. De werkgroep heeft zich afgevraagd hoe dat kan. De conclusie is dat de gemeente vooraf onvoldoende duidelijk is geweest in het aangeven van wat zij waardevol vindt, of als een randvoorwaarde ziet. Besloten is om dit in de klankbordgroep te bespreken.

Terugblik op de 2e bewonersbijeenkomst (2 november 2017)

Op 2 november 2017 was de 2e bewonersbijeenkomst. In Sutfene zijn 4 mogelijke plannen gepresenteerd aan 73 omwonenden.

De ideeën zijn verwerkt in 4 zogenaamde 'artist impressions': schetsen die een indruk laten zien hoe de Deventerweg er uit kan komen te zien. De ontwerpen waren op papier, maar ook in 3D gepresenteerd. Met een speciale techniek ('augmented reality') wordt nieuwe informatie over de werkelijkheid gelegd. Je ziet nog wel de tekening, maar er wordt extra informatie aan toegevoegd.

2e bewonersavond

Aan het eind van de avond mochten de aanwezigen kiezen voor hun favoriete plan.

2e bewonersavond kiezen

Korte terugblik op de 1e bewonersbijeenkomst (21 september 2017)

Op 21 september 2017 was de 1e bewonersbijeenkomst in het clubgebouw van Atletiekvereniging Hanzesport. Ongeveer 100 omwonenden bezochten de bijeenkomst en dachten mee over een ontwerp van de nieuwe Deventerweg. Ideeën die tijdens de 1e bijeenkomst werden genoemd waren bijvoorbeeld: maatregelen tegen te hard rijden, veiligere oversteekplaatsen, stil asfalt en 'slimme' verlichting.

1e bewonersavond 1e bewonersavond

Na de 1e bijeenkomst zijn de ideeën uitgewerkt tot 4 mogelijke plannen.