Nieuwbouw Park Helbergen

Omwonenden en andere betrokken inwoners hebben samen met de gemeente meegedacht over de invulling van Park Helbergen. Dit gebied ligt tussen de Vierakkerse Laak, de IJsseldijk, de Waarden en de Laan naar Eme.

Park Helbergen is ingedeeld in 3 gebieden:

  • Noordzijde: woningbouw
  • Middendeel: groenzone
  • Zuidzijde: tijdelijke invulling, later woningbouw

Meer informatie over de ontwikkelingen van park Helbergen (met onder andere afbeeldingen, nieuwsbrieven en andere documenten) vindt u op de website Park Helbergen.nl. Informatie over de verkoop van de kavels in het noordelijke deel: www.tenhag.nl.

plattegrond voorlopig ontwerp woningbouw noordzijde

plattegrond voorlopig ontwerp park middendeel

ontwerp zuidzijde park Helbergen