Buurthuis De Hoven

Een multifunctioneel centrum zou een goede plek zijn voor ontmoetingen in De Hoven. De wijkraad zet zich samen met de inwoners in voor dit ‘Buurthuis De Hoven’.

Bewoners uit de Hoven zijn zeer betrokken bij hun wijk en bij de activiteiten van de verenigingen. Bestuurders van verenigingen denken niet alleen aan hun eigen club, maar ook aan het belang van de hele wijk. Verenigingen, inwoners en organisatoren van activiteiten weten elkaar goed te vinden. Een wijkcentrum met meerdere functies kan daar aan bijdragen. Met een enquête, bijeenkomst en gesprekken heeft Wijkraad De Hoven onderzocht of er behoefte is aan zo’n centrum. Dat blijkt zo te zijn. Een stichting gaat nu aan de slag met de voorbereiding, bouw en exploitatie. Daarnaast zijn er tientallen inwoners die als vrijwilliger willen meewerken aan het beheer van het Buurthuis De Hoven.      

Volg de laatste ontwikkelingen via de Facebookpagina van Buurthuis De Hoven:

Wijk de Hoven