Dorpsrand De Teuge

De dorpsrand van De Teuge, ten zuiden van De Hoven, moet een groene buffer vormen naar de nieuwe rondweg om De Hoven. Deze dorpsrand ligt op grondgebied van de gemeente Brummen. Samen willen we hier komen tot een stadspark.

Samen met de gemeente Brummen hebben we al een Plan van Aanpak opgesteld. De insteek is die van een uitloopgebied, waarmee we de rand van de stad afronden. Onder andere de oude loop van de IJssel dient ter inspiratie. Voordat we concrete plannen maken, brengen we eerst de technische en financiële kaders in beeld. 

Voorbeelden voor inrichting dorpsrand De Teuge