Groene dorpsrand

De ‘randen’ van De Hoven moeten een goede overgang vormen van stad naar landschap en een ‘groene buffer’ naar de nieuwe rondweg om De Hoven.

Vanuit de gemeente werken we aan de groene dorpsrand De Teuge, inclusief een netwerk van enkele wandel- en fietsroutes rondom De Hoven. Bewoners spelen een belangrijke rol bij de invulling en bij particuliere initiatieven elders.

Spelen in het groenGroene dorpsrand De Teuge

De groenstrook aan het Kanon in de Teuge richten we in voor natuurlijk spelen. Inwoners hebben hierover meegedacht. Het wordt een plek vol natuurlijke elementen, met bijvoorbeeld hoogteverschillen, water en veel groen. Ook komen er klimobjecten en een kabelbaantje. Jong en oud, iedereen kan hier terecht om actief bezig zijn of anderen te ontmoeten. Half oktober 2019 is het speelterrein klaar.

Fietsen en wandelen rondom De Hoven

ILogo Klompenpadn en om De Hoven kun je prachtig wandelen en fietsen. Er is genoeg te zien en te beleven! Bovendien is het gebied een mooie verbinding naar de Veluwe en de Achterhoek. Met een netwerk van routes wordt fietsen en wandelen nog aantrekkelijker. Wijkraad De Hoven, VVV, inwoners en andere partijen hebben hierover meegedacht. Ook onze buurgemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn hierbij betrokken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland gaat voor ons een klompenpad en fietsroute uitwerken en realiseren. De fietsroute is eind 2020/begin 2021 klaar, het klompenpad rond de zomer van 2021.

Particuliere initiatieven

De groene dorpsranden krijgen ook vorm dankzij initiatieven van bewoners en andere partijen. Denk aan wijktuin ‘t Heufse Hof, opgezet door de Theo Thijssenschool in de Mulderkamp.