Glastuinbouw

Door de glastuinbouw in De Hoven te clusteren, gaat de ruimtelijke kwaliteit van de wijk erop vooruit en neemt de verkeersoverlast af. Clustering biedt ook mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie.

De gemeente heeft met de provincie overlegd over clustering en uitbreiding van de glastuinbouw. Dit vraagt namelijk om een wijziging van het bestemmingsplan. Op basis van een nadere ruimtelijke studie naar de hele noordrand van de Hoven zien we hiervoor samen goede kansen. Nu is de glastuinbouwer aan zet, want het gaat natuurlijk om zijn bedrijf.

Voorbeeld glastuinbouw