Groenmarkt en Marspoortstraat

De Groenmarkt en Marspoortstraat vormen een verbinding tussen de binnenstad en de IJsselkade. Ze zijn dan ook een belangrijk onderdeel binnen Rivier in de Stad. In 2015-2016 hebben beide straten een opknapbeurt gekregen met nieuwe bestrating, natuurlijke led-verlichting en nieuwe bomen op de markt.

de Groenmarkt is geopendWijnhuistoren bij nacht

Wijnhuistoren in de schijnwerpers

Als sluitstuk van het project Groenmarkt staan er nieuwe schijnwerpers bericht op de Wijnhuistoren. Die zorgen voor een opvallende, natuurlijke verlichting van de toren in de avonduren.

Pomp als ontmoetingsplek

Tijdens de werkzaamheden op de Groenmarkt stuitten de werklui op een oude waterput. In overleg met bewoners en ondernemers hebben we afgesproken dat die put op een of andere manier een plekje krijgt in het straatbeeld. Liefst in de vorm van een ontmoetingsplek.

Er is inmiddels een replica gemaakt van de dorpspomp, die vroeger op de put stond. Deze zogenaamde Prins van Oranje-pomp krijgt nog voor de zomer van 2017 een plekje vlakbij de Wijnhuistoren.

Afbeelding uit 1890 van Groenmarkt met de pomp