IJsselkade

De IJsselkade krijgt een parkachtige inrichting en er komen trappen waarop je heerlijk kunt zitten aan de rivier. De parkeerplaatsen op de lage kade verdwijnen. Zo krijgen fietsers en voetgangers ruim baan. Verder nemen we de hele rijbaan onder handen. Er komt nieuwe bestrating en verlichting en we planten jonge bomen. Daarnaast vervangen we de waterkering.

Afbeelding_IJsselkade

        impressie toekomstige IJsselkade

Fotoalbum van de werkzaamheden

Fotoalbum: zo wordt het

Planning en bereikbaarheid

Tot eind juli 2018 is de aannnemer bezig met het werk aan de rijbaan en is de IJsselkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Woensdag 25 juli rond 15.00 uur is dit klaar. Al het (auto)verkeer kan dan weer over de IJsselkade.

Het is nog niet zeker of het fietspad aan de kant van het waterwerk dan ook helemaal klaar is. Als dat niet zo is, blijft de omleiding voor fietsers via de Berkelkade en de Waterstraat nog bestaan.

Na de bouwvak gaat de aannemer verder met de laatste werkzaamheden aan de lage kade. Het verkeer heeft hier geen hinder van.

Eind september is de 1e fase van de herinrichting van de IJsselkade helemaal klaar!

De herinrichting van het deel van de kade tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, met onder andere de riviertrappen, begint in 2019.

Omleidingsroutes

We doen er alles aan om overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De stad blijft bereikbaar via omleidingsroutes. Deze staan duidelijk aangegeven.

Op het kaartje hieronder staan de omleidingsroutes aangegeven. Als u op het kaartje klikt, opent het op groot formaat.

Kaartje met omleidingsroute

Uitleg kaartje

In de planning hierboven ziet u de betekenis van Deel 1 en Deel 2 (zoals in blauw en geel aangegeven op het kaartje).

Kleuren

 • Groen = adviesroute
 • Oranje = regionale weg
 • Lichtblauw = parkeerroute
 • Rood = werkzaamheden

Parkeerplaatsen

 • P1 = AH/Polsbroek
 • P2 = P+R Zutphen
 • P3 = Groenmarkt
 • P4 = ’s Gravenhof
 • P5 = Paardenwal
 • P6 = Houtwal
 • P7 = Basseroord
 • P8 = Vispoortplein

Parkeren

De IJsselkade is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. Er zijn veel parkeerplaatsen buiten gebruik. Er is tijdelijk parkeerruimte in de oude Havenstraat, naast het IJsselpaviljoen. Op deze parkeerplaatsen mag u ook staan met een vergunning of parkeerabonnement voor de IJsselkade.

Bewoners en bedrijven IJsselkade

Met bewoners van de IJsselkade en bedrijven die hier gevestigd zijn, maken we tijdens het werk duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van hun woning of bedrijfspand. En over het parkeren voor vergunninghouders en abonnementen. Ook zijn er afspraken gemaakt rondom geluid en trillingen. We houden u op de hoogte!

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting van de IJsselkade? U bent welkom in de informatiekeet op de IJsselkade, bij het waterwerk.

 • Dinsdag: 9.00 - 13.00 uur
 • Donderdag: 9.00 - 13.00 uur

Of bel 14 0575 of mail: rivierindestad@zutphen.nl

Berkelbrug

Ter hoogte van de Berkelkade en de Kattenhavestraat mondt de rivier de Berkel uit in de IJssel. De brug over de Berkel wordt tijdens het werk aan de IJsselkade vernieuwd. Dit is een ingrijpende klus, want de oude brug moet er dan eerst helemaal uit. Er komt een nieuwe brug terug, met een licht gewelfde bovenkant.

Hoogwaterkering

Indruk waterkering (muur) met begroeiing en fietspad ernaastTijdens het werk aan de IJsselkade vervangen we, in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel, ook een deel van de hoogwaterkering. Deze beschermt de stad tegen hoog water en moet voldoen aan strenge normen. De hoogte van de kering blijft ongeveer gelijk. Er komt wel een nieuwe deksteen op en de kering krijgt een nieuwe bakstenen 'bekleding'.

Oorlogsmonument

Op 31 maart 1945 werden 9 verzetsstrijders doodgeschoten op de IJsselkade. Een monument op de kade herinnerde hieraan. De executie zelf vond iets verderop plaats. In overleg met de nabestaanden van de slachtoffers komt er nu een gedenkteken op de plek van de executie.

indruk van het monument op de kade

 

 

 

 

 

 

 

Oude IJsselbrug

icon oude IJsselbrug

 

Nieuwsgiering naar de oude IJsselbrug?