Kanonsdijk/ Weg naar Voorst/ pleinen

Met de aanleg van de rondweg N345 – De Hoven gaat het regionale verkeer straks niet langer door De Hoven. De rondweg wordt via de Kanonsdijk verbonden met de binnenstad. De Kanonsdijk krijgt dan ook een nieuwe inrichting. Op de Weg naar Voorst verdwijnt het doorgaande verkeer. Ook dit vraagt om een herinrichting. Daarnaast komen er in De Hoven twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein en - op de plek van het huidige 'verkeersknooppunt' - het IJsselplein.

De herinrichting van de wegen en pleinen in De Hoven hangt nauw samen met de aanleg van de provinciale rondweg. Tegelijk met het opstellen van het Wijkontwikkelingsplan De Hoven hebben we wel alvast een eerste inventarisatie gemaakt en een programma van eisen opgesteld voor de herinrichting.

Wegen en pleinen De Hoven