Tichelbeeksewaard

De Tichelbeeksewaard langs de IJssel ligt centraal in het gebied van Rivier in de Stad. Het wordt een mooie plek voor iedereen om lekker te wandelen.

icoontje weidevogel

Stapstenen en graspaden

In de Tichelbeeksewaard komen rondom de brug paden van gras, boomstammen, beton en stapstenen. Het betonpad is 1,20 meter breed en er komen speciale uitwijkplaatsen waar mensen met bijvoorbeeld rollators en kinderwagens elkaar kunnen passeren. Via dit pad kun je een rondje maken van ongeveer 1 kilometer. Aan de Kanonsdijk komen, vooruitlopend op de herinrichting van deze weg, 4 tijdelijke parkeerplaatsen. Daarnaast komen er 6 kleine en grotere uitkijkpunten op de zomer- en winterdijk. Bijvoorbeeld een ‘stadsbalkon’ dat mooi uitzicht biedt op het witte stadsfront van de IJsselkade.

Afbeelding Stadsbalkon
Het stadsbalkon

Er is ook een korte film die een beeld geeft van hoe het stadsbalkon eruit gaat zien. Video van het stadsbalkon bekijken.

Plaats voor de trap naar de Tichelbeeksewaard

Voorbereidingen voor het plaatsen van de trap naar de Tichelbeeksewaard

Inrichtingsplan

Bij het opstellen van het inrichtingsplan voor de Tichelbeeksewaard zijn ook ideeën en suggesties van bewoners en belanghebbenden meegenomen. Vanzelfsprekend is rekening gehouden met de strenge wetten en regels die gelden voor dit natuurgebied. Het definitieve ontwerp (luchtfoto / kaart met mogelijkheid om in te zoomen (pdf, 6,1 MB).

Uitvoering

Bij de uitvoering van de plannen, moeten we rekening houden met onder andere het hoogwaterseizoen van de rivier en het broedseizoen van de weidevogels. Daarnaast zijn we afhankelijk van de ruiming van de V1, die afgelopen zomer werd gevonden in het gebied. De Explosieven Opruimingsdienst EOD heeft hierbij de leiding. Waarschijnlijk vindt de ruiming plaats in het voorjaar van 2018.

De voorlopige planning is als volgt

  • najaar 2017: aanleg Stadsbalkon
  • najaar 2017: uitgraven beekstelsel rondom de brug
  • voorjaar 2018: aanleg wandelpaden en uitzichtpunten

Fotoalbum van de werkzaamheden

'duikers'

Voor het deel van de Tichelbeeksewaard vanaf de knotwilgen tot en met de gemeente Brummen loopt een apart traject. Samen met de betrokken partijen kijken we hoe beide programma’s elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Kaart en foto's van rondwandeling door Tichelbeeksewaard

Uitkijkpunten in de Tichelbeeksewaard