Wegen en pleinen De Hoven

Als de rondweg N345 - De Hoven klaar is, gaat het regionale, doorgaande verkeer niet meer door De Hoven. Daarom krijgt de Weg naar Voorst een nieuwe inrichting. Ook komen er twee nieuwe pleinen. De Kanonsdijk krijgt een nieuwe toplaag en maatregelen om de snelheid van het verkeer te remmen.

Begin februari 2019 hebben inwoners van De Hoven tijdens een drukbezochte bijeenkomst meegedacht over de inrichting van de wegen en pleinen. Bureau Kragten werkt de wensen en ideeën uit en maakt een voorlopig ontwerp. In november 2019 presenteren we dit tijdens een inloopavond. 

De uitvoering volgt als de provinciale rondweg gereed is. Dat is waarschijnlijk eind 2020. Kijk voor de actuele planning van de rondweg op www.gelderland.nl/n345-dehoven.