Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Met de bewoners van De Hoven hebben de gemeente en Wijkraad De Hoven een ontwikkelingsplan opgesteld voor de wijk. Het wijkontwikkelingsplan schetst een toekomstbeeld van een sociaal en economisch sterke wijk voor jong en oud. Met een eigen karakter en identiteit. En ruimte om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te spelen.


Entree van De Hoven

Het wijkontwikkelingsplan is een plan voor en door de wijk, met projecten voor de korte en langere termijn. De wijkraad en de wijkregisseur zorgen, samen met inwoners en andere betrokken partijen, voor de uitvoering. Denk hierbij aan een multifunctioneel gebouw, schooltuinen en groenadoptie.

Wilt u meewerken aan een project in De Hoven? Stuur dan een e-mail naar rivierindestad@zutphen.nl.

Wijkontwikkelingsplan De Hoven (pdf, 2MB)

Natuurlijk spelen

Kinderen moeten de ruimte hebben om lekker buiten te spelen. Een natuurlijke omgeving nodigt hierbij uit om nieuwe dingen te ontdekken. Daarom gaan we de groenstrook bij de Sterrenblik in De Teuge inrichten voor natuurlijk spelen. Inwoners hebben hierover meegedacht en inmiddels is er een voorlopig ontwerp groenstrook (pdf 7,5MB). In het najaar 2018 vroegen we de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan.

 

Verkeersmaatregelen

In het najaar van 2016 hebben Wijkraad De Hoven en de gemeente ideeën van inwoners verzameld om het verkeer in de wijk beter te stroomlijnen. Denk aan een parkeerverbod op bepaalde plekken, het beter zichtbaar maken van een zebrapad of het weghalen van een aantal bloembakken en bielzen. Bewoners noemden vooral maatregelen rondom de Oude Kanonsdijk, Baankstraat en Molenweg. De wijkraad bekijkt samen met de gemeente welke aanpassingen mogelijk zijn en welke straten het eerste aangepakt worden.

Ideeën inzamelen voor verkeermaatregelen   Ideeën op de kaart

Groene dorpsranden

Een mooie plek voor particuliere initiatieven vormen de groene dorpsranden Mulderskamp en de ‘groene wig’. Binnen de groene wig bouwt een imker aan een bijentuin, waar ook ruimte is voor voorlichting, educatie en bijvoorbeeld volkstuinen. En in de Mulderskamp heeft de Theo Thijssenschool het initiatief genomen voor een wijktuin. Als een soort groene buffer met recreatiemogelijkheden zorgen de dorpsranden zo voor een goede overgang van stad naar landschap.