Bouwen, verbouwen

Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen, monumentenlijst, bestemmingsplan inzien, archeologische waardenkaart en meer.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Brandveiligheid bouwwerken en tenten

  Wilt u een gebouw (ver)bouwen? Dan moet het bouwwerk voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Als het gebouw af is, moet het pand ook brandveilig gebruikt worden. Dit geldt niet alleen voor 'vaste' bouwwerken maar ook voor tijdelijk onderkomens, zoals tenten.

 • Bouwdossiers inzien

  Zoekt u informatie over een pand? Alle bouwdossiers tot 2010 zijn in te zien bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) aan de Spiegelstraat.

 • Bestemmingsplannen

  Wat is een bestemmingsplan? Welk bestemmingsplan geldt in uw buurt? En hoe kunt u bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

 • Omgevingswet

  Heeft u wel eens een project willen starten, maar liep u compleet vast op het aanvragen van de juiste vergunningen en het uitzoeken van de regelgeving rondom uw idee? Vanaf 2021 komt hier verandering in. Dan wordt de Omgevingswet ingevoerd. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor u?

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Uitrit bij woning of bedrijf

  Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Planschade

  Is de waarde van uw woning gedaald door een planologische maatregel? Dan heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding in schade.

 • Pand laten aanwijzen als gemeentelijk monument

  Bent u eigenaar van een pand met historische waarde? Dan kunt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 • Bouwhistorisch onderzoek

  Een bouwhistorisch onderzoek legt de (bouw-)geschiedenis van een pand vast. Het maakt duidelijk of er waardevolle bouwsporen en/of monumentale waarden in een gebouw te verwachten zijn.

 • Verbouwen of aanpassen monument

  Voor iedere wijziging aan de binnen- of buitenkant van een monument is een omgevingsvergunning nodig. Bij regulier onderhoud heeft u voor sommige werkzaamheden een vergunning nodig.

 • Monumentenlijst gemeente Zutphen

  In de monumentenlijst van de gemeente Zutphen staan alle gemeentelijke- en rijksmonumenten.

 • Archeologische Waardenkaart Zutphen

  Zutphen is een van de oudste steden van Nederland en heeft veel archeologisch erfgoed. Soms is archeologisch onderzoek nodig als u wilt gaan (ver)bouwen.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

  Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.