Archeologische Waardenkaart Zutphen

Zutphen is een van de oudste steden van Nederland en heeft veel archeologisch erfgoed. Soms is archeologisch onderzoek nodig als u wilt gaan (ver)bouwen.

Op de Archeologische Waardenkaart Zutphen (pdf, 4 MB) ziet u welke archeologische waarden locaties in Zutphen en Warnsveld hebben of welke waarde de gemeente op een locatie verwacht. Als u gaat (ver)bouwen kunt u, door in te zoomen, bekijken met welke waarde u te maken heeft.

Op de legenda archeologische (verwachtings)waarden (pdf, 397 KB) vindt u welk (voor)onderzoek nodig is bij deze waarde.

De gemeente gebruikt de waardenkaart voor bestemmingsplannen en om aanvragen van (omgevings)vergunningen te beoordelen.