Uw mening geven over een bestemmingsplan

Bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan? Dan kunt u uw mening geven.

Voorontwerp-bestemmingsplan

In enkele gevallen maken wij eerst een voorontwerp-bestemmingsplan. Dat wordt bekend gemaakt via 'plannen ter inzage' op deze website, in het Contact en op Overheid.nl. In de bekendmaking leest u wanneer en hoe u op het bestemmingsplan kunt reageren. Meestal is er een termijn van 6 weken en kunt u uw schriftelijke reactie sturen naar de gemeente. Het voorontwerp-bestemmingsplan kunt u inzien in het stadhuis en via de website Ruimtelijke plannen.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan

Zodra een ontwerp-bestemmingsplan klaar is, kondigt de gemeente dit aan in de Staatscourant, de gemeentelijke website, het Contact en op Overheid.nl. Tijdens een periode van 6 weken kunt u uw visie geven. Dit heet een zienswijze. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u inzien in het stadhuis, via deze website en via de website Ruimtelijke plannen.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt dit bekend gemaakt in de Staatscourant, de gemeentelijke website, het Contact en op Overheid.nl. U kunt binnen 6 weken beroep indienen bij de Raad van State. Beroep indienen kan alleen als u ook een 'zienswijze' tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u niet in staat was dat te doen. U mag als 'belanghebbende' ook beroep indienen tegen wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het stadhuis, via deze website en via de website Ruimtelijke plannen.nl.

Hoe gaat u in beroep?

Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u tijdens de periode van 6 weken dat het bestemmingsplan ter inzage ligt 'beroep instellen'. Dit doet u door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit van de gemeenteraad mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State. U kunt uw beroepschrift eventueel ook per fax indienen. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In beroep gaan kan alleen als u belanghebbende bent en eerder een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Of als u het niet eens bent met veranderingen die in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht. Of als u als belanghebbende kan aantonen dat u niet in staat was een zienswijze in te dienen.

Het instellen van beroep is niet gratis. De Raad van State zal u vragen om griffierecht te betalen voor de behandeling van het beroep. U hoeft niet direct bij het indienen van het beroep de griffierechten te betalen

Websites met meer informatie over bestemmingsplannen

Landelijke website Ruimtelijke plannen met nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en ruimtelijke visies

Digitale Staatscourant met officiële bekendmakingen (onder andere (ontwerp)bestemmingsplannen)

Informatie van de Raad van State over het instellen van beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan

Contactgegevens Raad van State