Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.

Een gebied kan bijvoorbeeld bestemd zijn om te wonen, te werken of te sporten. In een bestemmingsplan staat ook aangegeven waar, hoeveel en hoe groot er gebouwd mag worden en waar wegen en groengebieden mogen worden aangelegd. Een gebied voor een bestemmingsplan kan heel groot zijn, maar ook klein.

Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 vaste onderdelen, namelijk:

  1. een toelichting; hierin staan de kenmerken van een wijk en de plannen met het gebied met de ruimtelijke onderbouwing van het plan;
  2. de regels; hierin staan de regels van de bebouwing (gebruik, plaats, grootte);
  3. een kaart (zogenaamde verbeelding); een kaart van een gebied waarop de bestemmingen zijn aangegeven.

Hoe maakt de gemeente een bestemmingsplan?

Als de gemeente een bestemmingsplan maakt, is het niet meteen een definitief plan. Het maken van een bestemmingsplan gaat in stappen. Elke stap wordt gepubliceerd in het Contact, op Overheid.nl en op onze website.

  1. de voorbereidingsfase 
  2. het voorontwerp (deze fase is niet verplicht en kan worden overgeslagen)
  3. het ontwerp
  4. de vaststelling
  5. inwerkingtreding

Bij elke tussenstap kunt u het plan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl of in het stadhuis komen bekijken. Op het moment dat een voorontwerp- of ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw mening over het bestemmingsplan geven. Het is mogelijk dat het bestemmingsplan dan aangepast wordt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Op dat moment is het bestemmingsplan nog niet geldig. Na afloop van de termijn om beroep in te stellen, treedt het bestemmingplan in werking. Behalve als er een verzoek om een 'voorlopige voorziening' is ingediend.