Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Om te weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft, vult u de vergunningcheck van het landelijk Omgevingsloket in. Heeft u tijdens het invullen vragen? Neem dan contact op met ons Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0575 of maak een afspraak.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de openingstijden van het stadhuis aangepast. U kunt alleen in het stadhuis terecht op afspraak. Er is geen vrije inloop. Een afspraak kunt u alleen telefonisch maken via 14 0575.

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan kunt u meteen aan de slag. Heeft u wel een vergunning nodig, dan adviseren wij u eerst een vooradvies aan te vragen.

Is mijn plan haalbaar?

Met een vooradvies weet u, voor u een vergunning aanvraagt, of uw plan haalbaar is. Als u een vooradvies aanvraagt:

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie:

 • kijkt of uw plannen voldoen aan de welstandseisen;
 • kijkt, als u een monument heeft, of de gevolgen voor het monument acceptabel zijn.

Waarom een vooradvies?

Het voordeel van een vooradvies is dat u uw plan nog niet in detail uitgewerkt hoeft te hebben. U hoort al in een vroege fase van uw plan of uw plan wel of niet kan. Bovendien is een vooradvies gratis.

Voorlopig oordeel

Het resultaat van het vooradvies is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. Na dit advies weet u of u uw plan verder kunt uitwerken voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Vooradvies aanvragen

Een vooradvies aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen doet u via het landelijke Omgevingsloket. Particulieren doen dit met DigiD (of downloaden het formulier). Ondernemers vragen de vergunning digitaal aan met eHerkenning.

Nodig voor de aanvraag

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning horen enkele bijlagen. Welke bijlagen nodig zijn, hangt af van wat u precies gaat doen. Alleen een aanvraagformulier is in geen enkel geval voldoende. Voorbeelden zijn:

 • een plattegrond op een meetbare schaal (bijvoorbeeld 1:50 of 1:100) van iedere bouwlaag of verdieping waar u gaat (ver)bouwen;
  • in de plattegrond een beschrijving van het gebruik van de ruimten;
 • lengte- en dwarsdoorsneden op dezelfde schaal als de plattegronden;
 • de gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk op dezelfde schaal als de plattegronden;
 • principedetails (de gegevens over het uiterlijk van het gebouw) en/of technische details op een meetbare schaal (bijvoorbeeld 1:5 of 1:10);
 • hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen);
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Let op: Wij kunnen uw tekeningen alleen goed beoordelen, als ze van voldoende bouwkundige kwaliteit zijn. 

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt tekeningen van de huidige situatie (tot en met 2010) opvragen in ons e-loket bouwdossiers. Tekeningen van na 1 oktober 2010 kunt u raadplegen in het stadhuis.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van:

 • de bouwkosten
  • meestal is dit 2,27% van de bouwkosten, maar altijd minimaal € 101.
 • van wat u precies gaat doen.

In de legesverordening 2019 (vanaf titel 2, hoofdstuk 3 punt 2.3) vindt u de percentages en bedragen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

1. Aanvraag compleet?

Wij controleren of uw aanvraag compleet is ingediend. Als uw aanvraag niet compleet is, vragen wij u de ontbrekende gegevens in te dienen.

2. Controle bestemmingsplan

Wij controleren of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Als u eerst een vooradvies aanvraagt, doen wij deze stap al bij het antwoord op uw vooradvies.

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan heeft u een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Als dit niet al door u is aangevraagd, dan nemen wij dit automatisch in uw aanvraag mee.

3. Eisen welstand

Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan leggen we het voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. De commissie kijkt of uw plan voldoet aan de eisen van welstand.

Heeft u een monument? De commissie kijkt dan ook of de gevolgen voor het monument acceptabel zijn.

De commissie brengt hierover een advies uit aan de gemeente. Als u eerst een vooradvies aanvraagt, is deze stap niet meer nodig.

4. Andere wetten en regels

Wij kijken of het plan voldoet aan andere wetten en regels, zoals de bouwverordening en het bouwbesluit.

5. Aanpassingen aan plan nodig?

Als wij constateren dat uw plan aangepast moeten worden, dan laten wij u dat weten.

6. Besluit

Keuren wij uw plan goed? Dan ontvangt u het besluit dat de omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraagprocedure duurt meestal maximaal 8 weken. Als dat anders is, dan krijgt u daarvan bericht.

Monumenten, archeologisch onderzoek en natuur

 • Voor het wijzigen van een monument hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig. Bovendien is een bouwhistorisch onderzoek verplicht.
 • Soms is archeologisch onderzoek nodig voordat u kunt gaan (ver)bouwen.
 • Denk ook aan de invloed van uw plannen voor de flora en fauna (zoals de vleermuis, huismus of uil) en beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn: de uiterwaarden van de IJssel en Landgoederen Brummen.

Meer weten

Brochure Vergunningvrij bouwen (Rijksoverheid)

Omgevingsvergunning voor ondernemers (Rijksoverheid)

Bouwregelgeving (Rijksoverheid)

Wet natuurbescherming (Rijksoverheid)

Wet natuurbescherming (Provincie Gelderland)

Brandveilig bouwen