Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

Per bouwplan of per ruimtelijke ontwikkeling wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. Vergaderingen vinden 3 keer per maand plaats in het stadhuis en zijn openbaar.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

De commissie vergadert op donderdag 14 juni vanaf 13.30 uur in vergaderruimte 2 van het stadhuis, 's Gravenhof 2.

Agenda

 • IJsselkade 26a, het aanbrengen van zonnewering
 • Het Zwanevlot 2, het vervangen van kozijnen en gevelbekleding door kunststof met isolatieglas
 • Donkeresteeg 1, plaatsen airco unit  op dak en aanbrengen handelsreclame
 • Braamkamp 45, het plaatsen van een dakkapel
 • Burg. Dijckmeesterweg 1, het bouwen van een schuur met overkapping
 • Bornhovestraat 5, het intern verbouwen van een woning
 • Rozenhoflaan 25, het plaatsen van monumentenglas en aanpassen van de achtergevel
 • Overwelving 7, het aanbrengen van handelsreclame
 • Laan van de Highlanders 34, het plaatsen van een veranda
 • Lijnbaanstraat 26, een bedrijfspand gaan gebruiken als woning
 • Rozenhoflaan 42, onderhoud dak en zonnepanelen
 • Bult van ketjen , het plaatsen van een kanon op de Bult van Ketjen
 • Spittaalstraat 108, legaliseren handelsreclame
 • De Fluite 66, het plaatsen van techado dakkapel
 • Runneboom 10, het wijzigen van de gevel en aanbrengen handelsreclame