Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

Per bouwplan of per ruimtelijke ontwikkeling wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. Vergaderingen zijn iedere week in het stadhuis en zijn openbaar.

De commissie vergadert op dinsdag 28 januari vanaf 9.30 uur in vergaderruimte 2 (kelder) van het stadhuis.

  • Garsenshof 2, het plaatsen van een carport
  • Breegraven ongenummerd, het bouwen van 24 huurappartementen
  • Ruys de Beerenbrouckstraat 9, het uitbreiden van een winkel
  • Stationsplein 37, het aanbrengen van handelsreclame
  • Noorderhavenstraat ongenummerd, het bouwen van 150 appartementen
  • Bieshorstlaan 55, het renoveren van 7 woningen
  • Bronsbergen 6c, het plaatsen van een poort