Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

Per bouwplan of per ruimtelijke ontwikkeling wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. Vergaderingen zijn 3 keer in de maand in het stadhuis en openbaar.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

De commissie vergadert op maandag 13 augustus vanaf 13.30 uur in vergaderruimte 2 van het stadhuis, 's Gravenhof 2.

Agenda

 • Basseroord 16, het verbouwen van pakhuizen naar woongebouwen
 • Beukerstraat 42a, het realiseren en verbouwen van 2 appartementen
 • Nieuwstad 33, het verbouwen van een gedeelte van een kantoor tot woning
 • Dennendijk 2b, het uitbreiden van een woning
 • Berkelkade 7, het plaatsen van zonnepanelen
 • Het Steendijkje 1, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk
 • Lage Lochemseweg 27, het bouwen van een woning
 • Driesteek 3, het plaatsen van een schuilstal
 • Rozengracht 25, verandering van kozijnen
 • Industrieweg 90, het plaatsen van prijzenbord/reclamezuil bij tankstation
 • Nieuwstad 39, herstel voorgevel
 • Lintelostraat 36, het wijzigen van de voorgevel