Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

Deze commissie adviseert de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Oftewel welstand en monumentenzorg.

Per bouwplan of per ruimtelijke ontwikkeling wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. Vergaderingen zijn iedere week in het stadhuis en zijn openbaar.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

De commissie vergadert op dinsdag 21 januari vanaf 13:30 uur in vergaderruimte 5 (kelder) van het stadhuis.

Agenda

  • Vispoortplein 7, het verhogen van het dak, plaatsen draagbalk en isoleren van de achtergevel
  • Borrostraat 9, het plaatsen van een dakkapel
  • Waterstraat ongWaterstraat , restaureren Bourgonjetoren
  • Vordenseweg 33, het plaatsen van 2 velux dakramen
  • Burg. Dijckmeesterweg 1, het vervangen van de garage in een koetshuis en maken inrit
  • Overwelving 7, het plaatsen van  een zonnescherm
  • Nieuwstadskerksteeg 3, het dichtzetten van een bestaande loopdeur in de gevel
  • Vispoortplein 6, het aanbrengen van handelsreclame
  • Rijksstraatweg 108, het veranderen van de voorgevel
  • Lage Lochemseweg 4, het bouwen van een werktuigenberging