Pand laten aanwijzen als gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een pand met historische waarde? Dan kunt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

Voorwaarden

Alleen panden ouder dan 50 jaar die voldoen aan de regels van de Monumentenwet 1988 kunnen een gemeentelijk monument worden. Bij de beoordeling van een pand als beschermd monument kijkt de gemeente:

  • of de bouwstijl typerend is voor een bepaalde periode;
  • of het pand lokale historische waarde heeft, bijvoorbeeld omdat er beroemde mensen hebben gewoond;
  • of het pand kenmerkend is voor de regio;
  • of het cultuurhistorische waarde heeft.

Verzoek indienen

Een verzoek om uw pand aan te laten wijzen als beschermd gemeentelijk monument doet u schriftelijk. U geeft duidelijk aan waarom uw pand de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient. Noem daarom naast architect, bouwstijl en bouwjaar ook archeologische vondsten, belangrijke vroegere bewoners of belangrijke gebeurtenissen die in of bij uw pand hebben plaatsgevonden. Vergeet niet enkele foto’s mee te sturen.

Bent u geen eigenaar maar wilt u toch een pand laten aanwijzen als monument? Neem dan contact op met de gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn (contact). Doe dit ook als u vindt dat ander cultureel erfgoed de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient, zoals een terrein, of varend of rijdend erfgoed.

Hoe verder

De gemeente vraagt advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of ze uw pand aanwijzen als gemeentelijk monument. Uw pand komt dan ook op de monumentenlijst van de gemeente Zutphen te staan.

Meer weten

Monumentenwet 1988

Subsidie Wonen boven Winkels, restauratie gemeentelijk monument