Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Vergunning, melding of geen vergunning

Vergunningvrij

  • u heeft maximaal 10 m3 afval en;
  • er zit geen asbest in het sloopafval.

10 m3 afval komt overeen met de inhoud van een kleine container. Bij een 'kleine' verbouwing heeft u vaak minder dan 10 m3 afval.

Sloopmelding

  • u heeft meer dan 10 m3 afval;
  • er zit asbest bij het sloopafval.

Bij het vrijkomen van asbest moet u altijd een melding indienen, ongeacht de hoeveelheid. De sloopmelding moet u tenminste 4 weken voor start van de werkzaamheden indienen.

Verkorte sloopmelding

Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertgens of niet verlijmde asbestvloerbedekking? Dan is een zogenaamde verkorte sloopmelding voldoende.

  • De verkorte sloopmelding moet u tenminste 5 werkdagen voor start van de werkzaamheden indienen.

Omgevingsvergunning slopen

In enkele gevallen heeft u voor het slopen een omgevingsvergunning nodig:

  • het betreft (delen van) een monument;
  • het betreft een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht;  
  • een omgevingsvergunning moet volgens het geldende bestemmingsplan.

Aanvragen

  • U kunt via het Omgevingsloket controleren of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is. 
  • Als u een vergunning nodig heeft of de melding wilt doen, dan kunt u dat via hetzelfde omgevingsloket doen. U heeft daarvoor uw Digid inlogcode nodig (voor bedrijven: 'eHerkenning').

Kosten

Sloopmelding

Een sloopmelding is kosteloos.

Omgevingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning-slopen is afhankelijk van de aanvraag en varieert. Voor slopen binnen een beschermd dorp- en stadsgezicht is dit € 100, maar voor het slopen bij een monument is dit vanaf € 200,-.