Uitgelicht: resultaten vervanging openbare verlichting

Sinds 2014 zijn op verschillende locaties in Zutphen verouderde lampen vernieuwd. De vervanging vond plaats in de wijken Centrum-De Hoven, Waterkwartier, Leesten, Noordveen en Warnsveld. We kozen voor duurzame led-verlichting. Op deze pagina leest u over deze verlichting en ziet u foto's van de oude en de nieuwe situatie.

We vervingen in totaal 152 lichtmasten (de lantarenpalen) en 760 armaturen (waar de lamp in zit). Veel lichtmasten waren ouder van 40 jaar en veel armaturen ouder dan 20 jaar. In de toekomst blijven we kiezen voor LED verlichting. Zowel bij nieuwe aanleg als bij renovatie. De kosten worden betaald uit het vervangingskrediet dat in 2014 is vastgesteld.

Duurzaam

De nieuwe armaturen hebben duurzame LED verlichting. De LED zorgt voor beter licht op straat en vraagt minder onderhoud. LED is 30 tot 50% energiebesparend, maar geeft een ander lichtbeeld. Het gebruik van LED biedt meer mogelijkheden als het gaat om het terugdringen van lichthinder, licht brengen op die plaatsen waar het nodig is en de mogelijkheden om licht uit te zetten.

Bij traditionele verlichting is veel zogenaamd strooilicht. Dit betekent dat de hele omgeving verlicht wordt. LED verlichting kun je meer sturen. Het verlicht alleen de straat en niet de hele omgeving. Ook kunnen we op afstand een storing verhelpen of de verlichting sturen. De lichtintensiteit kunnen we afstemmen op de activiteiten in de stad. We kunnen bijvoorbeeld tijdens evenementen in bepaalde straten in het centrum het licht langer fel laten branden. Zo wordt minder overlast wordt ervaren.   

Masterplan licht Binnenstad

De grootschalige vervanging van de verlichting in de binnenstad is onderdeel van het masterplan ‘Natuurlijk licht’ in de binnenstad van Zutphen. Hierin beschrijven we hoe we natuurlijk licht in de binnenstad willen creëren. Bij de ontwikkeling van het lichtplan zijn de commissie Ruimtelijk Kwaliteit en Cultuurhistorie, een groep inwoners en gebruikers van het centrum betrokken. Studio DL ontwikkelde een concept waarbij licht bijdraagt aan de sfeer in de stad. De ontwerpers spreken van een ‘aangenaam, natuurlijk lichtbeeld zonder verblinding’.

Voordelen in beeld

Bij infogaphic (nog maken)

Het grootste doel van het slimmer maken van de openbare verlichting is energie besparing. Door het toepassen van LED als lichtbron wordt fors bespaard op het vermogen dat nodig is voor de verlichting.

Cijfers:
In 2014 had Zutphen 8906 lampen waarvan er op dat moment 503 stuks in LED uitgevoerd waren.
Nu in 2020 heeft Zutphen 9060 Lampen waarvan er inmiddels 5942 stuks in LED zijn uitgevoerd.
(in 2014 5,6% LED en in 2020 65% in LED uitgevoerd)

Het energieverbruik door de vervanging door LED is met 532.834 KWh terug gebracht. Dit is een energiebesparing van 32% ten opzichte van 2014.
(Nibud hanteert op dit moment  een verbruik van 4155 KWh voor een gezin van 4 personen. 532.834:4.155 = 128,2 huishoudens aan energiebesparing.)

Voordelen

  • minder energieverbruik;
  • uitval door storing (onderhoudskosten omlaag);
  • onderhoud doordat LED lampen ca. 20 jaar meegaan (standaard lamp iedere 4 jaar vervangen);
  • strooi- ongewenst licht meer

De veranderingen in beeld

Ga naar het fotoalbum