Verhuren leegstaande woning

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen kan met het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (pdf, 124 KB)

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn € 88,85.

Voorwaarden

  • Het huis moet te koop staan;
  • Het huis moet leeg staan;
  • De eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop helemaal of grotendeels in de woning hebben gewoond;
  • De huurovereenkomst moet voor minimaal een periode van 6 maanden zijn;
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden;
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Meer informatie