Versterken woonklimaat

Zutphen werkt aan een aantrekkelijk woonklimaat: een gemeente waar het fijn wonen is. Door een gevarieerd woonaanbod willen wij meer balans in de bevolkingssamenstelling. Dit versterkt de sociaal economische structuur van de stad.

In Zutphen zijn de afgelopen decennia een relatief veel goedkope huur- en koopwoningen gebouwd. Dat gebeurde onder andere na de Tweede Wereldoorlog. Toen was dat ook nodig.

Nu willen we een meer gevarieerd aanbod, dat bijdraagt aan de sociaaleconomische kracht van Zutphen.

Wat we doen

We werken aan het versterken van het woonklimaat door:

  • aanpassingen in het huidige woningbouwprogramma. Ofwel: zorgen voor een evenwichtiger aanbod door nieuwbouw. We willen meer duurdere woningen kunnen aanbieden;
  • samen met Zutphen Promotie te laten zien dat het in Zutphen goed wonen is;
  • maatregelen gericht op de bestaande voorraad woningen. Denk aan goede doorstroming, afspraken over het beheer met woningcorporaties, verduurzamen van woningen en aandacht voor de woonomgeving.

We werken samen met bouwers, ontwikkelaars, beleggers, het Cleantech Center, de Cleantech Regio en Provincie Gelderland. Met onder andere ondernemers, organisaties en instellingen.

Bekijk enkele voorbeelden van projecten.

Contact

Heeft u vragen over de inzet op ‘Versterken woonklimaat’ of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met Martha Louwes. U kunt bellen naar telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of mailen naar info@zutphen.nl onder vermelding van ‘Versterken woonklimaat’.