Asielzoekerscentrum Voorsterallee

Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen is op 28 juli 2016 in gebruik genomen. De gebouwen van de vroegere rechercheschool zijn aangepast om er een bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken. De instroom van de bewoners zal gefaseerd verlopen.

impressie azc voorsterallee

Samenwerking

Er is een omwonendenoverleg. Risico’s zijn gezamenlijk in kaart gebracht, worden gemonitord en waar nodig opgelost in een beheergroep. Er zijn intensieve contacten met de politie, winkeliers, vrijwilligersorganisaties en andere belanghebbenden. Met elkaar vertrouwen wij erop de instroom op deze manier goed op te kunnen vangen en te anticiperen op eventuele problemen.

Meldpunt COA

Wanneer u overlast ervaart of bijzonderheden wilt melden op of rondom de locaties kunt u mailen naar het COA, azczutphen@coa.nl. COA heeft ook een telefoonnummer opengesteld: azc Zutphen 088-7152250.

Nieuwsbrief

COA verzorgt de nieuwsbrief met het omwonendenoverleg. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen naar: azczutphen@coa.nl.

Documenten

Alle relevante documenten over azc-Voorsterallee op een rij.