Documenten asielzoekerscentrum Voorsterallee

 • Driemeting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen

  pdf, 994kB

  Deze rapportage bestaat uit een vergelijkende analyse van de nul-, een-, twee- en driemeting die onder 621 omwonendenadressen in de buurt van het azc aan de Voorsterallee is verspreid. Daarnaast is gebruik gemaakt van registraties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de politie.

 • Rapportage 2-meting AZC

  12 maart 2018, pdf, 916kB

  Rapportage van februari 2018 over de veiligheid en leefbaarheid rondom het asielzoekerscentrum Zutphen

 • 1-meting veiligheid en leefbaarheid rondom azc Zutphen

  16 mei 2017, pdf, 1MB

  Deze rapportage (mei 2017) vergelijkt gegevens van een meting in juni 2016 en in 2017 over de veiligheid en leefbaarheid rondom het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen.

 • Rapportage Nulmeting

  11 juli 2016, pdf, 468kB

  De nulmeting brengt de aandachtspunten in kaart rondom de leefbaarheid en veiligheid in het gebied rondom het AZC.

 • Risicoanalyse AZC Voorsterallee Zutphen

  23 februari 2016, pdf, 501kB

  Deze risicoanalyse brengt de veiligheid en leefbaarheid rondom het toekomstige asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen in kaart. De risicoanalyse is voortgekomen uit een weging van risico’s die vanuit diverse kanten (waaronder experts, politie, brandweer en omwonenden) zijn aangedragen.

 • Collegebesluit Bestuursovereenkomst

  03 maart 2015, pdf, 457kB

  Het college van burgemeester en wethouders stemde in januari 2015 in met de bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een asielzoekerscentrum.

 • Bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum

  08 januari 2015

  De bestuursovereenkomst (tussen COA en gemeente) heeft als uitgangspunt een welkom te heten aan asielzoekers en tegelijkertijd er voor te zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Noordveen hetzelfde blijft.